Banner

Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí profesoři a docenti Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Family Point a Senior Point

Vydáno: 25.8.2017 | Autor: Administrátor

Nejen v městě Brně se v poslední době setkáváme s dříve neznámými zařízeními Family Point a Senior Point.
Family Point je definován jako „místo přátelské rodině, které je zpravidla bezbariérové a poskytuje možnost přebalení a nakrmení dětí, prostory pro setkávání, dětský koutek, informace a zprostředkování poradenství v oblastech života rodin“. První Family Point vznikl v roce 2009 v Brně na Josefské ulici č. 1 z podnětu Centra pro rodinu a sociální péči a za finanční podpory Magistrátu města Brna.

Family Pointů přibývá a jejich zřizování se rozšířilo do dalších měst a obcí, především Jihomoravského kraje a kromě „Family Pointu“ se začaly vznikat také „Senior Pointy“, původně pod označením „Family Point pro seniory“.
Senior Point je možno chápat jako kontaktní místo pro seniory, kde vyškolená obsluha poskytuje informace a zprostředkuje pomoc seniorům. Mělo by jít o klidné a přátelské prostředí, kde si mohou staří lidé nejen popovídat a případně najít občerstvení či přístup k počítači s internetem, ale také získat informace z oblasti sociální i zdravotní.
Nový Family Point a Senior Point je od začátku roku 2017 postupně budován ve čtvrti Brno-Lesná ve Společenském centru na ulici Okružní č. 21. Vzniká za pochodu. Některé místnosti budovy již byly bezbariérově upraveny a jsou zájemci využívány. V jiných prostorách bývalé budovy Drutisu teprve probíhají stavební úpravy.

Ve středu 27. 9. 2017 se ve Family Pointu a Senior Pointu Brno-Lesná se koná přednáška nazvaná Představujeme Brněnskou akademii třetího věku. A na pondělí 6. 11. 2017 je naplánován workshop Plánované rodičovství. Obě setkání začínají jako obvykle v 10:00 hod. a počítá se při nich s živou diskusí přítomných.

Termíny rodinná politika a podpora rodiny je možno chápat rozdílně. Spojení Family Pointu a Senior Pointu do jednoho místa je projevem moderního přístupu k podpoře mezigeneračních kontaktů. Poskytování příležitostí k častějšímu setkávání rodičů, dětí i seniorů je prospěšné nejen proto, že starých lidí v naší společnosti přibývá.   

kvš

Zpět do rubriky

© Bioetika 2008 - 2017 | Admin