Banner

Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí profesoři a docenti Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Family Point a Senior Point

Vydáno: 25.8.2017 | Autor: Administrátor

Nejen v městě Brně se v poslední době setkáváme s dříve neznámými zařízeními Family Point a Senior Point.
Family Point je definován jako „místo přátelské rodině, které je zpravidla bezbariérové a poskytuje možnost přebalení a nakrmení dětí, prostory pro setkávání, dětský koutek, informace a zprostředkování poradenství v oblastech života rodin“. První Family Point vznikl v roce 2009 v Brně na Josefské ulici č. 1 z podnětu Centra pro rodinu a sociální péči a za finanční podpory Magistrátu města Brna.

Family Pointů přibývá a jejich zřizování se rozšířilo do dalších měst a obcí, především Jihomoravského kraje a kromě „Family Pointu“ začaly vznikat také „Senior Pointy“, původně pod označením „Family Point pro seniory“.
Senior Point je možno chápat jako kontaktní místo pro seniory, kde vyškolená obsluha poskytuje informace a zprostředkuje pomoc seniorům. Mělo by jít o klidné a přátelské prostředí, kde si mohou staří lidé nejen popovídat a případně najít občerstvení či přístup k počítači s internetem, ale také získat informace z oblasti sociální i zdravotní.
Nový Family Point a Senior Point je od začátku roku 2017 postupně budován ve čtvrti Brno-Lesná ve Společenském centru na ulici Okružní č. 21. Vzniká za pochodu. Některé místnosti budovy již byly bezbariérově upraveny a jsou zájemci využívány. V jiných prostorách bývalé budovy Drutisu teprve probíhají stavební úpravy.

Ve středu 27. 9. 2017 se ve Family Pointu a Senior Pointu Brno-Lesná konala přednáška nazvaná Představujeme Brněnskou akademii třetího věku. A v pondělí 6. 11. 2017 proběhl workshop Plánované rodičovství. Obě setkání začala jako obvykle v 10:00 hod. a počítalo se při nich s živou diskusí přítomných.

Termíny rodinná politika a podpora rodiny je možno chápat rozdílně. Spojení Family Pointu a Senior Pointu do jednoho místa je projevem moderního přístupu k podpoře mezigeneračních kontaktů. Poskytování příležitostí k častějšímu setkávání rodičů, dětí i seniorů je prospěšné nejen proto, že starých lidí v naší společnosti přibývá.   

kvš

Zpět do rubriky

© Bioetika 2008 - 2017 | Admin