Banner

Studium

V kurzech Akademie třetího věku v Brně přednášejí profesoři a docenti Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Archiv

Konference 50 let Humanae vitae

Liga pár párů připravila na 20. října 2018 konferenci, při které bylo možno podrobně se seznámit se způsoby přirozeného plánování rodičovství, které se v současnosti považují za nejvhodnější.

Přečíst celý článek

Přednáška: Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství

Dobu příchodu dítěte dnes málokdo ponechává náhodě. Plánované rodičovství patří mezi znalosti, které se předpokládají již u absolventů povinné školní docházky, a zahrnuje jak postupy určené k oddálení otěhotnění, tedy antikoncepci, tak metody určené k naplánování početí dítěte v době, která se jeví jako optimální.

Pro početí dítěte je z biologického hlediska nejvhodnější věk krátce po dosažení 20. roku života. Stále více manželů však odsouvá početí prvního dítěte na dobu pozdější. Důvody bývají oprávněné. Nezřídka se však stává, že po rozhodnutí pro dítě k otěhotnění dlouho nedochází. S postupujícím věkem se plodnost výrazně snižuje. 

Pro snoubence i pro mladší a starší manžele se konala přednáška

Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství,

ve Společenském centru, Brno-Lesná, Okružní 21

v úterý 9. října 2018 od 17:30 hod.

Přednášela endokrinoložka MUDr. Helena Šiprová, Ph.D. a prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc. Účast byla bezplatná a nebylo potřeba se předem hlásit.

Přečíst celý článek

Národní týden manželství a Hippokrates

V roce 2018 se město Brno již podruhé připojilo k Národnímu týdnu manželství, který se koná každoročně ve „valentýnském“ týdnu, letos to tedy bylo od 12. do 18. února. V Brně probíhal pod záštitou 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka, a to pod heslem: Manželství je nejčastější a nejstabilnější formou soužití, ve kterém se rodí nejvíce dětí.

Bioetické sdružení Hippokrates se na aktivitách Národního týdnu manželství 2018 podílelo dvěma přednáškovými večery, které proběhly ve Společenském centru Brno-Lesná, Okružní 21.

Přečíst celý článek

Asistovaná reprodukce

Zatímco donedávna se plánované rodičovství chápalo především jako cesta k omezení porodnosti, s odkládáním rozhodnutí přijmout dítě vystupuje do popředí řešení neplodnosti. Podíl manželů, kteří se potýkají s neplodností, se za poslední půlstoletí téměř zdvojnásobil.

Přečíst celý článek

Family Point a Senior Point

Nejen v městě Brně se v poslední době setkáváme s dříve neznámými zařízeními Family Point a Senior Point.
Family Point je definován jako „místo přátelské rodině, které je zpravidla bezbariérové a poskytuje možnost přebalení a nakrmení dětí, prostory pro setkávání, dětský koutek, informace a zprostředkování poradenství v oblastech života rodin“. První Family Point vznikl v roce 2009 v Brně na Josefské ulici č. 1 z podnětu Centra pro rodinu a sociální péči a za finanční podpory Magistrátu města Brna.

Přečíst celý článek

© Bioetika 2008 - 2017 | Admin