Banner

Brněnská akademie třetího věku

Odpovědné rodičovství - Bioetika

Studium

V kurzech Brněnské akademie třetího věku přednášejí profesoři a docenti Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Základní informace

Akademický rok 2016/2017

Ve velkém Bakalově sále Brno, Žerotínovo nám. 6, se v akademickém roce 2016 až 2017 uskuteční dva kurzy zaměřené na přípravu k životu ve vyšším věku: Zdraví je dar a Spirituální dimenze člověka. Přednášky se konají vždy v pátek, zpravidla ve čtrnáctidenních intervalech a začínají 23. září 2016.

Kurz Zdraví je dar

Ilustrace

Přednášky začínají ve 13:15 hod.

Zařazená témata

Alternativní medicína a homeopatie. Jak si chránit ledviny. Příštítná tělíska a osteoporoza. Předcházíme bolestem v zádech. Duševně nemocný v rodině. Nové poznatky o syndromu demence. Jak dobře žít s nemocným srdcem. Jak předcházet cévním mozkovým příhodám. Co nového v léčbě diabetes mellitus. Jak se chránit před násilím? Novinky v léčbě srdečního selhání. Věk, stravování a zdraví.

Přednášející

PharmDr. et ThDr. et Mgr. Aleš Franc, Ph.D., Th.D. MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D. MUDr. Helena Šiprová. Doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, Ph.D. Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

Spirituální dimenze člověka

Ilustrace

Přednášky začínají vždy v 15 hod.

Zařazená témata

Životní prostředí a etika. Jak zlepšit vztahy mezi generacemi? Proroci Starého zákona. Prožili jsme Rok milosrdenství. Poslední český král Karel I. Jak žít v radosti. Básník Zdeněk Rotrekl a Brno. Kritéria pravdy a postmodernismus. Neděle – den vděčnosti a radosti. Mezináboženský dialog dnes. Světelský oltář a další památky severně od Brna. Johann Gregor Mendel – málo známý.

Přednášející

ThDr. Stanislav Drobný. Kanovník Mgr. Roman Kubín. ThLic. Stanislav Pacner, Th.D. Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup Brněnský. Prof. ThDr. Jiří Hanuš, Ph.D. Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. PhDr. František Schildberger. Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. Mons. Jiří Mikulášek. Kanovník Mons. ThLic. Václav Slouk.

V rámci kurzu se uskuteční exkurze do Blanska, Adamova a Křtin.

Přihlášky se přijímají do naplnění kapacity sálu. K účasti je možno se přihlásit vyplněním formuláře na www.bioetika.cz, případně osobně na recepci Centra pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7.

Pro posluchače, kteří měli příležitost přihlásit se k účasti teprve dodatečně, je přihlašovací poplatek snížen. Podrobnosti v záložce Aktuality.

© Bioetika 2008 - 2017 | Admin