Banner

Brněnská akademie třetího věku

Přirozené plánování rodičovství - Bioetika

Katolický týdeník

Seniorum.cz - portál nejen pro seniory

Studium

V kurzech Brněnské akademie třetího věku přednášejí profesoři a docenti Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Základní informace

Akademický rok 2016/2017

Ve velkém Bakalově sále Brno, Žerotínovo nám. 6, se v akademickém roce 2016 až 2017 uskuteční dva kurzy zaměřené na přípravu k životu ve vyšším věku: Zdraví je dar a Spirituální dimenze člověka. Přednášky se konají vždy v pátek, zpravidla ve čtrnáctidenních intervalech a začínají 23. září 2016.

Kurz Zdraví je dar

Ilustrace

Přednášky začínají ve 13:30 hod.

Zařazená témata

Alternativní medicína a homeopatie. Jak si chránit ledviny. Příštítná tělíska a osteoporoza. Předcházíme bolestem v zádech. Duševně nemocný v rodině. Nové poznatky o syndromu demence. Jak dobře žít s nemocným srdcem. Jak předcházet cévním mozkovým příhodám. Co nového v léčbě diabetes mellitus. Jak se chránit před násilím? Novinky v léčbě srdečního selhání. Věk, stravování a zdraví.

Přednášející

PharmDr. et ThDr. et Mgr. Aleš Franc, Ph.D., Th.D. MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D. MUDr. Helena Šiprová. Doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, Ph.D. Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. Prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc.

Spirituální dimenze člověka

Ilustrace

Přednášky začínají vždy v 15 hod.

Zařazená témata

Životní prostředí a etika. Jak zlepšit vztahy mezi generacemi? Proroci Starého zákona. Prožili jsme Rok milosrdenství. Poslední český král Karel I. Jak žít v radosti. Básník Zdeněk Rotrekl a Brno. Kritéria pravdy a postmodernismus. Neděle – den vděčnosti a radosti. Mezináboženský dialog dnes. Světelský oltář a další památky severně od Brna. Johann Gregor Mendel – málo známý.

Přednášející

ThDr. Stanislav Drobný. Kanovník Mgr. Roman Kubín. ThLic. Stanislav Pacner, Th.D. Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup Brněnský. Prof. ThDr. Jiří Hanuš, Ph.D. Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. PhDr. František Schildberger. Prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. Mons. Jiří Mikulášek. Kanovník Mons. ThLic. Václav Slouk.

V rámci kurzu se uskuteční exkurze do Blanska, Adamova a Křtin.

 

Přihlášky se přijímají do naplnění kapacity sálu. K účasti je možno se přihlásit vyplněním formuláře na www.bioetika.cz, případně osobně na recepci Centra pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7.

Kurzovné činí při účasti v jednom kurzu 700 Kč, při účasti ve dvou kurzech (Zdraví je dar i Spirituální dimenze člověka) 1200 Kč.

Odbor zdraví Magistrátu města Brna pořádá ve dnech 1. 9. až 31. 10. 2016 Brněnské dny pro seniory. V této souvislosti dochází ke snížení poplatků za účast na přednáškách Brněnské akademie třetího věku o 100 Kč a nyní činí za jeden kurz (Spirituální dimenze člověka nebo Zdraví je dar) 600 Kč a za oba kurzy 1 100 Kč.

Úhradu účastnického poplatku je možno uskutečnit nejjednodušeji bankovním převodem, číslo účtu 258115606/0300 (jako variabilní symbol se uvádí datum narození). Poplatek je třeba uhradit do dvou týdnů po podání přihlášky. Uhrazení účastnického poplatku je předpokladem pro zařazení do kurzu, po dva týdny po podání přihlášky však je místo v kurzu vždy rezervováno.

Lze se ovšem rozhodnout také pro platbu v hotovosti na recepci Centra pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7.

© Bioetika 2008 - 2013 | Admin