Banner

Brněnská akademie třetího věku

Odpovědné rodičovství - Bioetika

Studium

V kurzech Brněnské akademie třetího věku přednášejí profesoři a docenti Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Odpovědné rodičovství

Je pravda, že otevřenost k životu
je podmínkou svátosti manželství.

Papež František
CMQ, 2. 5. 2015

 

Papež František Součástí náležité přípravy na manželství jsou také otázky sexuality a plánovaného rodičovství. Pro manžele, snoubence i ostatní zájemce se konají bezplatné

 

KURZY ODPOVĚDNÉHO RODIČOVSTVÍ

 

ve kterých hovoří prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc., kanovník Mgr. Roman Kubín a další lektoři. Kurzy jsou zaměřeny na moderní symptotermální metodu Sensiplan, která umožňuje plánovat rodičovství v souladu s morálními zásadami spolehlivě a bez rizika nežádoucích účinků.

Kurzy probíhají v prostorách Centra pro rodinu a sociální péči a jsou bezplatné.

Termíny i doba trvání kurzů se stanoví po dohodě s přihlášenými.

Účast v kurzu je bezplatná, do kurzu je možno se přihlásit zde.

© Bioetika 2008 - 2017 | Admin