Banner

Brněnská akademie třetího věku

Odpovědné rodičovství - Bioetika

Studium

V kurzech Brněnské akademie třetího věku přednášejí profesoři a docenti Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Rozhovor v Radiu Proglas

V dalším vydání pořadu Vítejte, senioři! se zaměříme na brněnskou akademii třetího věku. Pozvání do studia před začátkém nového akademického roku přijali lékař, teolog a profesor Květoslav Šipr, generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek a některé aktivní posluchačky akademie. S magistrou Renatou Hromkovou pak otevřeme další díl seriálu o pohybu v seniorském věku.

© Bioetika 2008 - 2017 | Admin